Prethodna lekcija Upotpuni i nastavi  

  Vježba 2 | Slušanje obavještenja, reklami i sl.

Sadržaj lekcije zaključan
Ukoliko ste već upisani, potrebno je da se prijavite.
Prijavi se na kurs da otključaš